V Aramejčine slovo Hallel znamená „chvála“ a radostné zvolávanie chvály pre Yahweh, „Hallelu-Yah“, „Alleluia“.

Toto slovo rovnako odkazuje na Žalm chvály (Žalmy 113 až 118). Pán Ježiš ukončil poslednú večeru spevom žalmu chvály s jeho blízkymi priateľmi.

Hallel Inštitút“ je nezisková organizácia, oslobodená od platenia daní, registrovaná v štáte New York od roku 1974.

Hallel je tiež „osobitným spoločenstvom veriacich ľudí“ v katolíckej Cirkvi. Členovia tohto spoločenstva zdieľajú dary priateľstva a prispievajú k evanjelizácií sveta prostredníctvom sociálnej komunikácie.

Hallel spája ľudí reprezentujúcich rozdielnosť a cennosť ľudí pred Bohom. Ich povinnosti sú podľa doby rôzne. Teraz majú rovnakú príležitosť na realizáciu svojho života a svojej misie v Hallel.

Aj keď bol Hallel zriadený ako spoločnosť pod Rímskokatolíckou Cirkvou, usilujeme sa vytvoriť putá priateľstva aj medzi ostatnými Kresťanskými Cirkvami a inými náboženstvami.

Veríme, že neexistuje väčší akt lásky než obetovať naše životy pre druhých práve tak, ako to učinil náš Pán Ježiš Kristus pre nás. V Hallel je pre nás „láska do konca“ skutočnou a najvyššou výzvou žiť v službe pre druhých.

Rovnako preukazujeme lásku slávnej Matke nášho Pána Ježiša Krista pod titulom „Matka Bozej Neznosti“ („Eleousa“). Prosíme ju, aby do nás vtiahla do jej vlastného, dôverného spoločenstva s Ježišom.